13 VI // Joanna Wegner, Dokumentarne świadectwa eksploatacji łodzi i statków w Egipcie późnoantycznym ORAZ Tomasz Barański, Badanie okresu wczesnomuzułmańskiego w obszarze Mareotydy

13 czerwca wystąpi Joanna Wegner (UW), która poczyni Obserwacje wstępne na temat dokumentarnych świadectwach eksploatacji łodzi i statków w Egipcie późnoantycznym ORAZ Tomasz Barański (UW) z referatem Badanie okresu wczesnomuzułmańskiego w obszarze Mareotydy

30 V // Konstantin Klein (Bamberg), Fighting with Ink and Reed Pens: Hagiographical Responses to Chalcedon and the Vague Orthodoxy of the Holy Land

30 maja wystąpi Konstantin Klein (Bemberg) z referatem Fighting with Ink and Reed Pens: Hagiographical Responses to Chalcedon and the Vague Orthodoxy of the Holy Land.

Pages

Subscribe to Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej<br \>Ewa Wipszycka's Late Antique Seminar RSS