21 XI: Paweł Janiszewski (UW), Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek). Próba nowej klasyfikacji "tego, czego nie ma"

Na seminarium 21 XI wystąpi Paweł Janiszewski (UW), z referatem Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek). Próba nowej klasyfikacji "tego, czego nie ma".

14 XI: Maria Nowak & Małgorzata Krawczyk (UW), Miejsce "spurii filii” w strukturze rodziny rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych

Na seminarium 14 XI wystąpią Maria Nowak i Małgorzata Krawczyk (UW), z referatem Miejsce „spurii filii” w strukturze rodziny rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych.

Pages

Subscribe to Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej<br \>Ewa Wipszycka's Late Antique Seminar RSS