You are here

Harmonogram // Schedule

Semestr zimowy // Winter semester

3.10: Robert Wiśniewski (UW), Święty czas, święte miejsce i świąteczne cuda w sanktuariach późnego antyku

10.10: Aleksander Paradziński (UW),  Polityka religijna Huneryka i sieć biskupstw Kościołów „nicejskiego” i „ariańskiego” w Afryce Wandalów

17.11: Ewa Wipszycka (UW), Klasztory Wielkiej Syrii od strony gospodarczej

24.10: Marta Szada (UW), Nie tylko prześladowania: dobrowolne konwersje na "arianizm" w Afryce wandalskiej

31.10: No seminar

7.11: Paweł Nowakowski & Maciej Krawczyk (UW), Tożsamość, język i epigrafika na późnoantycznym Bliskim Wschodzie

14.11: Maria Nowak & Małgorzata Krawczyk (UW), Miejsce„spurii filii” w strukturze rodziny rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych

21.11: Paweł Janiszewski (UW), Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek). Próba nowej klasyfikacji "tego, czego nie ma"

28.11: Grace Stafford (Oxford), Adornment as Public Spectacle in Late Antique Art and Culture

5.12: Tomasz Derda (UW), Marea 2019

12.12: Michael Speidel (UW), Death in the Desert. Assassins and Protectors in Caracalla’s imperial retinue

19.12: Gertrud J.M. van Loon (UW), Dobrochna Zielińska (UW), Adam Łajtar (UW), workshop Frontier Wanderings. Relations across the First Cataract: movement of people, ideas, goods, skills and craftsmanship

9.01: Julia Doroszewska (UW), Przechera w przebraniu: osobliwości epifanii świętych w późnoantycznych miraculach

16.01: Andreas Rhoby (Österreichische Akademie der Wissenschaften), The Ubiquity of Metrical Inscriptions in Byzantium. Texts and Contexts

23.01: Charlotte Roueché (King’s College London), Circus Factions beyond Constantinople. Texts and Contexts

30.01: Eleanor Dickey (University of Reading), A Warsaw papyrus that changes the history of ancient lexicography? (spotkanie współorganizowane przez Koło Warszawskie PTF)

 

Semestr letni // Spring semester

20.02:  Dobrochna Zielińska (UW) & Karel Innemée (Universiteit van Amsterdam), The church of the Virgin Mary at Deir al Surian/ Monastery of the Syrians

27.02: Alain Delattre (Université Libre de Bruxelles), Monks and Society in Late Antique and Early Islamic Egypt: Glimpses from Frange’s Archive

5.03: George Woudhuysen (University of Nottingham) & Justin Stover (University of Edinburgh), Sextus Aurelius Victor Reconsidered

12.03:  Aleksander Bursche & Kirył Myzgin (UW), Gockie inwazje połowy III wieku: archeologia, numizmatyka i Scythica Vindobonensia

19.03:  Klazina Staat (Universiteit Gent), Travels to and Maps to Holy Places. Materiality, Evidence, and the Aesthetics of Accumulation in Late Antique Latin Travel Pilgrim Accounts

26.03: Marzena Wojtczak (UW), Rodzina a zbawienie duszy – o mnichach, donacjach piae causae i rzymskim prawie spadkowym

2 IV: Arietta Papaconstantinou (University of Reading), The monks and the consul: status and precedence in the resolution of a debt dispute (P.Oxy. LXIII 4397)

16.04:  Alexander Sarantis (Mainz Universität), The socio-economic impact of raiding on eastern and Balkan borderlands, 502-602

23.04: Ian Wood (Leeds University), The Church and the Transformation of the Roman West

30.04: James Corke-Webster (King’s College London), The Roman Persecution of Christians Reconsidered

7.05: Davide Amendola (Trinity College Dublin), Eagle and the Owl: Athenian Legacies in Early Ptolemaic Alexandria

14.05: David Frankfurter (Boston University), Horrors of the Inner Chamber: Temples, Back-rooms, and the Fear of Secret Rites in Late Antiquity

21.05: Sebastian Richter (Freie Universität Berlin), The 24 presbyters in the tradition of Coptic christianity

28.05:  Michel-Yves Perrin (École Pratique des Hautes Études), The Apocryphal Epistle of Christ from Heaven on the observance of the Lord’s Day (6th-8th c.)

4.06: Albrecht Diem (Syracuse University), Otmar of St. Gallen and the Dangers of Purity