You are here

Harmonogram // Schedule

Semestr zimowy // Winter semester

3.10: Robert Wiśniewski (UW), Święty czas, święte miejsce i świąteczne cuda w sanktuariach późnego antyku

10.10: Aleksander Paradziński (UW),  Polityka religijna Huneryka i sieć biskupstw Kościołów „nicejskiego” i „ariańskiego” w Afryce Wandalów

17.11: Ewa Wipszycka (UW), Klasztory Wielkiej Syrii od strony gospodarczej

24.10: Marta Szada (UW), Nie tylko prześladowania: dobrowolne konwersje na "arianizm" w Afryce wandalskiej

31.10: No seminar

7.11: Paweł Nowakowski & Maciej Krawczyk (UW), Tożsamość, język i epigrafika na późnoantycznym Bliskim Wschodzie

14.11: Maria Nowak & Małgorzata Krawczyk (UW), Miejsce„spurii filii” w strukturze rodziny rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych

21.11: Paweł Janiszewski (UW), Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek). Próba nowej klasyfikacji "tego, czego nie ma"

28.11: Grace Stafford (Oxford), Adornment as Public Spectacle in Late Antique Art and Culture

5.12: Tomasz Derda (UW), Nowiny z Marei…

12.12: Michael Speidel (UW), Death in the Desert. Assassins and Protectors in Caracalla’s imperial retinue

19.12: Gertrud J.M. van Loon (UW), Dobrochna Zielińska (UW), Adam Łajtar (UW), workshop Workshop Frontier Wanderings. Relations across the First Cataract: movement of people, ideas, goods, skills and craftsmanship

9.01: Julia Doroszewska (UW), Przechera w przebraniu: osobliwości epifanii świętych w późnoantycznych miraculach

16.01: Andreas Rhoby (Österreichische Akademie der Wissenschaften), The Ubiquity of Metrical Inscriptions in Byzantium. Texts and Contexts

23.01: Charlotte Roueché (King’s College London), Circus Factions beyond Constantinople. Texts and Contexts

30.01: Marzena Wojtczak (UW), Rodzina a zbawienie duszy – o mnichach, donacjach piae causae i rzymskim prawie spadkowym