You are here

SEMINARIA ODWOŁANE DO 15 KWIETNIA - ALL SEMINARS ARE CANCELLED UNTIL 15 APRIL

W związku z zarządzeniem Rektora UW w sprawie Covid-19  seminaria do 15 kwietnia zostają odwołane lub przeniesione na inny termin. Program seminariów na drugą połowę kwietnia zostanie opublikowany później.

In accordance with the Rector's Covid-19 instruction all seminars until 15 April are cancelled or rescheduled. The programme for the second half of April will be published later.