You are here

Seminarium "Papirologia i Epigrafika"

Seminarium, prowadzone przez Tomasza Derdę i Adama Łajtara, odbywa się w poniedziałki, o 16.45, w sali 118 w Szkole Głównej.

2019/2020
21 października, Paweł Nowakowski (UW), Graffiti i inskrypcje z kamieniołomu GO3C (Göktepe, rejon Muğla, Karia)
 
14 października, Michał Kuźmiński, Szklane gemmy ze zbiorów Muzeum Narodowego
 
2019/2019
3 czerwca, Karol Kłodziński (UMK), Nowi procuratores regionis Thuggensis? Uwagi o organizacji domen cesarskich w Afryce Prokonsularnej (na marginesie dwóch epitafiów z Mustis
 
20 maja, Agata Deptuła (UW),  Ostrakony z dziedzińca A w klasztorze na Komie H (Stara Dongola)
 
13 maja, Paweł Nowakowski (UW), Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie
 
 
6 maja, Konstantinos Balamosev (UW) wystąpi z referatem, którego obszerne streszczenie znajdą Państwo poniżej. Pan dr Balamosev będzie mówić (chyba) po polsku.
In this paper, I offer emendations to H. Zilliacus' original edition of P.Berlin inv. 16876 = SB V 8754 that did not appear in subsequent corrections listed in Berichtigungsliste or that differ from those of the Berichtigungsliste, as well as new readings based on personal examination of the papyrus at the Department of Papyrology in Warsaw. I also discuss the newly appearing term antapostoloi and the people involved in their issuance based on the evidence we have on the shipping procedure, and offer my interpretation of the various points of interest.
As said, many of the corrections have been already published and included in the volumes of Berichtigungsliste. Unfortunately, none of them have made it to the DDbDP database yet, and thus the text appearing there essentially retains the readings of the editio princeps.
The document belongs to the archive of Harchebis, the royal scribe (basilikos grammateus) of the Herakleopolite nome, and consists of two columns, starting with a letter from the strategos Andromachos to Harchebis citing two other letters, the first containing a copy of Andromachos’ orders/instructions to the sitologos Leonides and the second, a copy of the orders/instructions of the deputy dioiketes Ptolemaios to Andromachos.
Some obscure points with regard to the grain transport that remain to be clarified and will be hopefully explored at the seminar, are the sealing of the jars, the accompanying documents, the ports - quays where the grain was unloaded and the places where the various officials appearing in the text exercised their authority.

 

26 kwietnia (uwaga, PIĄTEK!), godz. 11.15Nikolaos Karydis i Krzysztof Babraj 

Tematem seminarium będzie architektoniczna rekonstrukcja kościołów w Marei. Stan badań przedstawią dr Krzysztof Babraj (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) oraz Daria Tarara. W seminarium weźmie udział dr Nikolaos Karydis z Uniwersytetu w Kent, architekt specjalizujący się w rekonstruowaniu formy starożytnych kościołów. 

 

15 kwietnia: Tomasz Barański, Historia rejonu jeziora Mareotis w perspektywie hydrologicznej

Ważną częścią mojej przyszłej rozprawy doktorskiej jest ustalenie ekonomicznego znaczenia rejonu jeziora Mareotis w okresie po podboju muzułmańskim z połowy VII w. Dostęp do słodkiej wody był kluczowym czynnikiem dla upraw rolniczych. Nie można także pominąć aspektu komunikacyjnego istniejący w tym regionie cieków wodnych. Poza weryfikacją źródeł pisanych z badanego okresu, w realizacji tego celu posłużę się również wynikami badań geomorfologicznych oraz kartograficznych, a także relacjami nowożytnych europejskich podróżników. 

 

8 kwietnia: Sebastian Mazurek, Zespół inskrypcji nabatejsko-greckich znalezionych w południowej części rzymskiej prowincji Arabii

Stanowisko Ruwwafah, w prowincji Tabuk w Arabii Saudyjskiej (w literaturze pojawia się także w formach Rawwafa i Rwafa), oddalone od głównych znanych nam szlaków handlowych na początku naszej ery, jest również odizolowane od jakiejkolwiek osady. W XIX i XX w. podróżnicy i badacze odwiedzili Ruwwafah jedynie kilkukrotnie, nie przeprowadzono tam również żadnych systematycznych badań archeologicznych. Pomimo to pochodzące stąd trzy inskrypcje greckie, dwie nabatejskie oraz jedna grecko-nabatejska wskazują na znaczne wpływy rzymskie za panowania Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa i towarzyszy wybudowaniu świątyni. Okoliczności powstania tej budowli, pomimo kilku interpretacji nadal pozostają niepewne.

 

1 kwietnia: Tomasz Dziurdzik, Inskrypcje w badaniach nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym okolic Ljubuški (Bośnia i Hercegowina)

Na krytykę wystawiony zostanie materiał i przemyślenia zbierane w trakcie przygotowywania artykułu związanego z fragmentem inskrypcji odkrytej w Ljubuški (Bośnia i Hercegowina) w trakcie realizacji grantu Preludium przyznanego przez NCN (nr 2015/19/N/HS3/00886). Poruszone zostaną zwłaszcza kwestie przydatności zabytków epigraficznych do badań nad krajobrazem osadniczym i społecznym zaplecza rzymskiej kolonii Narona. Specyfika obszaru badań jest niezwykle ciekawa w kontekście rozważań nad procesami romanizacji, zwłaszcza ogromnych różnic między wybrzeżem Dalmacji a terenami w głębi lądu. Konfrontacja danych dotyczących napisów: ich chronologii, miejsc odnalezienia oraz informacji na temat wspominanych w nich osób z wynikami badań archeologicznych wydaje się wskazywać, że „kultura epigraficzna” mikroregionu była powiązana niemal wyłącznie z obecnością weteranów osiedlonych przez Tyberiusza oraz garnizonem wojsk pomocniczych. Nawet w obrębie jednej doliny rzecznej wskazać można istotne różnice w recepcji wzorców kulturowych i wyciągnąć wnioski, które mogą pomóc wytłumaczyć procesy dotyczące całej prowincji.

 

25 marca: Marcin Kotyl, Nowy kodeks z egipskiej wioski Skar: studium podatków w Egipcie późnorzymskim

Przedstawię wstępne wyniki badań nad nieopublikowanym kodeksem z kolekcji w Giessen, P. Giss.inv.58A–L. Kodeks to 44-stronicowy rejestr podatkowy (λόγος λήμματος) z egipskiej wioski Skar datowany na początek IV w. n.e. Dokument ten jest szczególnie interesujący ze względu na dość wczesną datę, dzięki czemu możemy zaobserwować pierwsze skutki zmian fiskalnych wkrótce po reformach Dioklecjana. Szereg list i obliczeń podatkowych daje bezpośredni wgląd w księgowość, sytuację monetarną, urzędników zaangażowanych w podatki, etc. Nie bez znaczenia są również miejsca zaświadczające nowe imiona, osoby i urzędników.