You are here

10 I //Dioklecjan przeciwko fałszowaniu złota i srebra

10 stycznia  wystąpi Roman Żuchowicz (UW), z referatem Dioklecjan przeciwko fałszowaniu złota i srebra.

Abstrakt

Kilka lat temu, miałem okazję prezentować na seminarium pokłosie swojej pracy magisterskiej, dotyczącej palenia książek w antyku. W swoim wystąpieniu, skupiłem się wówczas na możliwie szerokim przedstawieniu tego mało znanego fenomenu. Wśród różnorakich, prezentowanych przeze mnie przykładów, dużo czasu poświęciłem dość zaskakującemu i słabo zbadanemu wystąpieniu cesarza Dioklecjana przeciwko księgom (al)chemicznym. Do dziś, w publikacjach dotyczących historii alchemii, wydarzenie to zajmuje ważne miejsce. Ma stanowić ono ważną cezurę w dziejach nauk (al)chemicznych. To Dioklecjanowi mamy zawdzięczać przepadnięcie najdawniejszych pism alchemicznych, za wyjątkiem strzępów teksów pozyskanych z papirusów. W swoim wystąpieniu spróbuję udowodnić, że Dioklecjan w rzeczywistości wystąpił przeciwko fałszowaniu złota i srebra, która to praktyka, miała raczej mało wspólnego z ezoteryczną alchemią. Postaram się również przedstawić, jak nakaz spalenia pism (al)chemicznych mieści się w ideologii i znanej nam działalności tego cesarza.