You are here

14 V: Adam Izdebski (Max Planck Institute for the Science of Human History / Uniwersytet Jagielloński), Czy czas na determinizm kulturowy? Nacieki z jaskini w Alpach Apuańskich a Dialogi Grzegorza Wielkiego

Począwszy od 14 maja wznawiamy seminaria (on-line) według nowego harnonogramu. Seminaria będą odbywały się o zwykłej godzinie (16.45) na platformie Meet.Google, pod adresem, który zostanie wysłany stałym uczestnikom na ich adresy pocztowe. Inne osoby, które chciałyby wziąć udział w seminarium, proszone są o kontakt z Robertem Wiśniewskim. 

Na pierwszym z nich wystąpi Adam Izdebski (Max Planck Institute for the Science of Human History / Uniwersytet Jagielloński) z referatem Czy czas na determinizm kulturowy? Nacieki z jaskini w Alpach Apuańskich a Dialogi Grzegorza Wielkiego.

Abstrakt

Podczas mojego referatu przedstawię nową, szczegółową rekonstrukcję opadów sezonu jesienno-zimowego dla środkowych i północnych Włoch, którą dla pierwszego tysiąclecia naszej ery opracował zespół Giovanni'ego Zanchetty i Monici Bini z Uniwersytetu w Pizie. Omówię ją w kontekście szerszego zjawiska, którym był wzrost intensywności opadów deszczowej połowy roku w wielu regionach świata śródziemnomorskiego pod koniec epoki późnego antyku. Następnie zastanowię się, w jaki sposób bardzo znaczący wzrost opadów wykazany dla Włoch w VI w. n.e. wpisywał się w ówczesną dynamikę zmian społeczno-gospodarczych i kulturowych. Przyjrzę się danym, jakie mamy na temat aktywności powodziowej włoskich rzek w tym okresie oraz świadectwom źródeł pisanych dotyczących zjawisk hydroklimatycznych. Jak dotychczas, najciekawszym zjawiskiem klimatyczno-kulturowym wydaje się zwiększona obecność cudów "wodnych" w Dialogach Grzegorza Wielkiego. Podejmę róbę interpretacji tego zjawiska, kładąca nacisk na znaczenie kultury - czy szerzej, sfery życia społecznego - jako determinanty wpływu klimatu na "dzieje".