You are here

15 XI 2018 // Antyczny rytuał (magiczny?) sprowadzania Księżyca na ziemię

Na najbliższym seminarium Ewy Wipszyckiej, 15 listopada, wystąpi Paweł Janiszewski  (UW) z referatem pt. Antyczny rytuał (magiczny?) sprowadzania Księżyca na ziemię. Wybrane zagadnienia (spuma lunaris, dzieci i czarownice, „magiczne” lustra, aitia? …).

Abstrakt wystąpienia:

W pierwszej części przedstawię kilka podstawowych zagadnień związanych z rytuałem sprowadzania Księżyca na ziemię: 1. Pierwsze zachowane przekazy; 2. Zaginione relacje; 3. Teksty „techniczne”, pokazujące, że nie jest to tylko literacka konstrukcja; 4. Wykaz autorów i tekstów mówiących o tym zjawisku; 5. Źródło ikonograficzne. W drugiej części znajdzie się kilka wybranych zagadnień związanych z tym rytuałem: 1. Pozyskiwanie i wykorzystanie tzw. „pianki księżycowej” (spuma lunaris); 2. Kwestia kary za tego typu praktyki oraz rola w nich dzieci; 3. Wykorzystanie luster; 4. Możliwa antyczna aitilogia tego procederu.