You are here

17 I // Żywot św. Seweryna Eugipiusza i jego polityczny przekaz

17 stycznia wystąpi Marta Szada (UW) z referatem Żywot św. Seweryna Eugipiusza i jego polityczny przekaz.

Abstrakt

Eugipiusz napisał "Żywot św. Seweryna", mnicha i założyciela klasztoru w Favianae w Noricum, w 511 roku jako opat w Castellum Lucullanum koło Neapolu. Akcja żywotu, osadzona w V w. w naddunajskiej prowincji uciskanej przez napór barbarzyńców, zamęt społeczny i upadek gospodarczy, fascynowała badaczy, którzy widzieli w tekście Eugipiusza nieocenione źródło pokazujące w praktyce, w lokalnej skali, upadek Imperium Rzymskiego. W swoim referacie chciałabym jednak odejść od interpretacji Żywotu jako "czarnej skrzynki", w której zapisały się ostatnich chwil Cesarstwa, i skupić się raczej na ideologicznym przesłaniu tekstu. W moim przekonaniu Eugipiusz zakodował w opowieści o Sewerynie refleksję na temat możliwości utrzymania spójności wspólnot i porządku społecznego, w nowych warunkach politycznych, i że refleksja ta miała aktualne znaczenie dla italskiego grona czytelniczego Eugipiusza.