You are here

17 X Ewa Wipszycka (UW), Klasztory Wielkiej Syrii od strony gospodarczej

Abstrakt

Źródła: nie ma prawie dokumentów, ale za to historie klasztorów (mix hagiografii z historiografią), liczne i bogate teksty normatywne (reguły monastyczne, akta synodów i uchwalane przez nich kanony), źródła archeologiczne superważne.

Dochody wspólnot monastycznych:
Praca mnichów. Stosunek mnichów do pracy: wymogi biblijne, tradycja II-IV w. ; messalianie, casus 'wandering monks' Aleksandra Akojmety
Praca mnichów: rzeczywistość a nie ideologia. Świadectwa źródłowe : mnisi pracują, ale prawdziwie święci mnisi nie orzą i nie sieją
Dary: Mnichów na rzecz własnych wspólnot; dary rządzących; dary biskupów (metropolitów, patriarchów)
Dary ludzi świeckich: członków elity (w tym miejscu o zdumiewającej elicie Północnej Mezopotamii) i maluczkich
Klasztory i biskupi: Zakładanie klasztorów przez hierarchów Kościoła; uprawnienia biskupów wobec klasztorów, zagrożenia ze strony biskupów
Simeon „od oliwek”: szczególny przypadek działań gospodarczych mnicha i biskupa
Uprawa ziemi: Inwestycje klasztorów w uprawę ziemi. Ekspansja na tereny stepu ('marges arides') i Masywu Wapiennego, jej związek ze zmianami klimatycznymi
Ogrody klasztorne duże i małe
Administrowanie dochodami wspólnot. 'Budżet' klasztorów
Czynniki zagrożenia monastycznych wspólnot (jak czytać opowiadania o klęskach elementarnych)

Zakończenie :
Czy da się zaobserwować zmianę w okresie V-VIII w.?