You are here

21 V: Karol Kłodziński (Uniwersytet Gdański): Charakterystyka dotychczasowych znalezisk epigraficznych z Mustis (Tunezja)

Abstrakt 

Prezentowany referat będzie poświęcony wynikom badań epigraficznych, przeprowadzonych przez polsko-tunezyjską misję archeologiczną w rzymskim mieście Mustis (Henchir el Mest) w północnej Tunezji (120  km od Tunisu, 12 km od Thugga). Okolice Mustis to jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów Imperium Rzymskiego (aż 14 miast – w tym Mustis – znajdowało się w promieniu 13 km od Thugga), co m.in. sprawia, że jest to obszar niezwykle bogaty w źródła epigraficzne. We współpracy z dr. Mohammedem Abidem z Uniwersytetu Manouba w Tunisie przygotowałem inwentarz 147 inskrypcji łacińskich (w ogromnej większości nagrobnych), co – jak można sądzić – stanowi jedynie niewielką część materiału epigraficznego z tego obszaru. Niemal wszystkie inskrypcje skatalogowane w inwentarzu nie zostały jeszcze opublikowane. W referacie chciałbym zaprezentować bilans dotychczasowych badań, określić potencjał badawczy tego stanowiska archeologicznego w zakresie badań epigraficznych, omówić wybrane problemy metodologiczne oraz skomentować przykłady najbardziej interesujących inskrypcji.