You are here

21 XI: Paweł Janiszewski (UW), Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek). Próba nowej klasyfikacji "tego, czego nie ma"

Abstrakt

Wystąpienie na związek z grantem NCN (2019-2022): „Brakujące ogniwo. Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III – V wiek)”, którego celem jest zebranie wszystkich fragmentów (fragmenta) prac oraz poświadczeń (testimonia) zaginionych prac historyków łacińskich czasów schyłku Cesarstwa na Zachodzie. Jest to druga część studium sprzed lat, której pierwszą częścią było opracowanie materiału greckiego (P. Janiszewski, The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement VI”, Warsaw 2006). Chcę pokazać, w jaki sposób będzie skonstruowana książka dotycząca historiografii łacińskiej, której dotąd (inaczej niż historiografii grecką) nie klasyfikowano, tylko układano w porządku chronologicznym (vide: H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae, vol. I - II, Stuttgart 1906 – 1914, repr. 1967 i 1993; The Fragments of the Roman Historians, ed. Tim J. Cornell etc., vol. I – III, Oxford University Press, Oxford 2013). Poza tym chcę pokazać również, jak (wbrew obiegowym opiniom) bogatym materiałem dysponujemy w przypadku zaginionej łacińskiej historiografii późnego Cesarstwa. Na wybranych przypadkach omówię też jej specyficzny charakter.