You are here

24 I // Orozjusz i Sejan

W siódmej księdze Historia adversus Paganos Orozjusz wspominał dwukrotnie prefekta pretorianów Sejana. W pierwszym miejscu Orozjusz opowiadał fikcyjną historię o próbie zaliczenia przez cesarza Tyberiusza Chrystusa za boga. Cesarzowi jednak miało się nie udać zrealizować swojego zamiaru, z powodu oporu ze strony senatu, który nie tylko nie uznał Chrystusa za boga z powodów proceduralnych, ale postanowił wygnać też chrześcijan z miasta. Dużą w tym zasługę miał mieć właśnie Sejan, który według Orozjusza był wrogiem chrześcijan. W drugim miejscu Orozjusz opowiadał on o upadku prefekta pretorianów. Oba passusy są ze sobą powiązane, oba zawierają rzeczy nieoczywiste i każą się zastanowić nad sposobem pracy ze źródłami Orozjusza, a w konsekwencji nakazują w trochę w inny sposób spojrzeć na sposób budowania narracji przez niego.