You are here

24 X Marta Szada (UW), Nie tylko prześladowania: dobrowolne konwersje na "arianizm" w Afryce wandalskiej

W Afryce północnej za panowania Wandalów, inaczej niż w innych królestwach barbarzyńskich, spór pomiędzy "arianami" i "katolikami" był wyjątkowo gorzki, a w okresach, w których królowie próbowali wcielać w życie prawa antyheretyckie przeciw katolikom, również naznaczony przemocą. Jednocześnie źródła z wandalskiej Afryki dostarczają nam dużo informacji o starciach intelektualnych pomiędzy wyznawacami obu wersji chrześcijaństwa (i to zarówno realnych, jak i fikcyjnych). W swoim referacie zastanowię się przede wszystkim co literatura debaty może nam powiedzieć o roli walki na słowa i przekonywania argumentami, a nie siłą, w życiu religijnym i społecznym wandalskiej Afryki.