You are here

29 XI // Nieludzkie dzierżawy ziemi publicznej. O cesarskiej łasce i lokalnym zwyczaju

29 listopada wystąpi Jakub Urbanik (UW) z referatem Nieludzkie dzierżawy ziemi publicznej. O cesarskiej łasce i lokalnym zwyczaju.

W referacie postaram się pokazać fascynujące  petycje o obniżkę czynszu dzierżawnego ziemi publicznej pochodzące z Archiwum Apolloniosa stratega Heptakomii  w szerszym kontekście praktyki obniżania czynszu dzierżawnego wobec niespodziewanie pogorszonych warunków uprawy ziemi oraz wymuszonego przedłużania dzierżawy po okresie jej zakończenia. Interwencja cesarska – łaska Hadriana –  zdaje się zmieniać lokalne zasady prawne.  Właściwie odczytanie jej działania może pomóc w rekonstrukcji zasad stosowania prawa rzymskiego wobec praw lokalnych, dając być może asumpt do nowej teorii o pluralizmie prawnym w starożytności.