You are here

5 XII: Tomasz Derda (UW), Marea 2019

Abstrakt

We wrześniu i październiku odbyliśmy kolejny sezon prac terenowych w „Marei” nad jeziorem Mareotis, 40 km na zachód od Aleksandrii. Wykonaliśmy znaczący krok ku poznaniu przestrzennego zasięgu i układu miasta. Wyniki prospekcji terenowej konfrontujemy z badaniami sondażowymi w wybranych miejscach, kluczowych dla rozpoznania najważniejszych budowli i siatki ulic. Ekipa dr. Krzysztofa Babraja kontynuowała prace, których celem było odsłonięcie pozostałości starej bazyliki odkrytej przed rokiem pod wielką bazyliką.

Prezentacji rezultatów będą towarzyszyć wstępne przemyślenia dotyczące chronologii stanowiska i jego miejsca w dziejach Mareotydy.